Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dimasa Kekalifahan
- Berita Ilmu Pengetahuan

Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dimasa Kekhalifahan

Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dimasa Kekhalifahan

Ploslabs.org – Anak cucu Umayyah merupakan kekhalifahan kedua yang dibuat sehabis wafatnya Rasul Muhammad, mengambil alih Khulafaur Rasyidin. Daulah Umayyah sah berdiri pada 661 Meter, sehabis wafatnya atasan terakhir Khulafaur Rasyidin, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Penggagas serta khalifah awal Anak cucu Umayyah merupakan Muawiyah bin Abu Sufyan ataupun Muawiyah I.

Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dimasa Kekalifahan

Rezim kekhalifahan ini sesungguhnya berjalan lumayan lama, ialah sepanjang 365 tahun. Tetapi, pemerintahannya dibagi atas 2 rentang waktu, ialah rezim di Damaskus sepanjang 90 tahun( 661- 750 Meter) serta rezim di Cordoba( Spanyol) sepanjang 275 tahun( sehabis kekuasaannya di Damaskus digulingkan Kekhalifahan Abbasiyah). Daulah Umayyah menggapai era kesuksesan pada rentang waktu rezim Khalifah al- Walid I ataupun al- Walid bin Abdul Raja, yang menyuruh antara 705- 715 Meter. Pada masanya, pembangunan tidak cuma difokuskan pada ekspansi area, namun pula membuat jalur raya, pabrik, bangunan, langgar, serta panti ajaran buat orang cacat.

Baca Juga : 3 Masa Perkembangan Astronomi Ilmu Pengetahuan

Tidak hanya itu, ilmu wawasan pula bertumbuh cepat serta pemeluk Islam hidup dengan nyaman, mampu, serta tenteram

Kemajuan ilmu wawasan pada era Anak cucu Umayyah tidak terbebas dari Al- Farabi. Al- Farabi merupakan salah seseorang akademikus orang islam pada era Anak cucu Umayyah yang sukses menorehkan karya- karyanya yang sampai dikala ini sedang dipakai referensi oleh ilmuwan- ilmuwan dari era modern.

Tidak hanya memelajari ilmu agama, para akademikus orang islam dari era Anak cucu Umayyah pula berlatih banyak aspek keilmuan yang lain. Aspek kemajuan ilmu wawasan pada era Anak cucu Umayyah merupakan ekspansi area kewenangan.

Selanjutnya ini sebagian ilmu wawasan yang bertumbuh pada era Kekhalifahan Anak cucu Umayyah:

  1. Ilmu Agama
  2. Ilmu Bahasa
  3. Ilmu Filsafat
  4. Ilmu Kedokteran
  5. Ilmu Kimia
  6. Ilmu Fisika
  7. Ilmu Astronomi
  8. Ilmu Sejarah